2019-04-30  =  76 medlemmar

För 2019 är medlemsavgiften följande:
Medlem 150 kr,
Ungdomsmedlem tom 19 år 75 kr,
Ungdom utan rösträtt 20 kr

Din medlemsavgift betalar du till bankgiro 5099-4383

GDPR

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som började gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och innebära förändringar för de som behandlar personuppgifter. Det är viktigt för oss i Klarälvdalens Travsällskap att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av det data som vi sparar hos oss

Hur använder vi det data vi sparar?
Dina uppgifter namn, adress och en eventuell e-postadress sparas hos oss för att vi i första hand ska kunna skicka ut medlemsbrev och aktuell information.

Lämnar vi ut dina personuppgifter?
Nej, inga uppgifter lämnas ut.

Dina val och rättigheter
GDPR innebär att du som medlem har ett antal rättigheter. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade eller raderade. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

Medlemskap i Klarälvdalens travsällskap
När du löser ditt medlemskap tillåter du oss att använda bilder av dig på vår hemsida, program och Facebook. Om du inte tillåter detta skall det anmälas till styrelsen.

Vill du veta mer? Kontakta vår ordförande Lars Andersson eller sekreterare Helen Cederstedt