Propositioner till bygdetrav 27 juli 2018

KLARÄLVSTRAVET kör bygdetrav fredag 27 juli kl. 18.00

Startanmälan via 0563-24020 söndag 22 juli. klockan 13.00-18.00.
Anmäl gärna på vår hemsida from 9 juli. www.klaralvstravet.se
Täcke till segraren samt hederspris till segrande hästs ägare o körsven i samtliga lopp.
Häst måste vara i A- eller B-träning enligt licensbestämmelserna. Häst får köras av alla med kör- eller tränarlicens. För stor häst gäller åldern 16- 70 år. Över 70 år gäller ett godkänt läkarintyg av specialtyp, se www.travsport.se. För ponny gäller åldern 8 år och uppåt för kategori A samt 13 år och uppåt för kategori B. Inga startpoäng utgår, ingen hederspremie belastar hästens startprissumma. Om flera än 15 hästar anmäls används det vanliga poängsystemet. OBS! vid mindre än fem anmälda stryks propositionen. 

Prop 1. För 3 åriga kallblodiga hästar. Stall Stenbäckens vandringspris
2140 m voltstart. Tillägg 20 m vid vunna 2.000kr, 40 m vid vunna 12 000 kr. 20 m gottgörelse för kusk med ungdomslicens. Hederspremie: 1000-500-300-200-100 kr.

Prop 2. För kallblodiga hästar med högst 100 000 kr. Carl Haglunds vandringspris 
2140 m voltstart. Tillägg 20 m vid vunna 20 000 kr, 40 m vid vunna 60 000 kr. 20 m gottgörelse för kusk med ungdomslicens. Hederspremie: 2500-1000-500-200-100 kr.

Prop 3. För kallblodiga hästar med lägst 100 000 kr. Lennart Nilsson minnesfond
2140 m voltstart. Obs handicaplopp*. 20 m gottgörelse för kusk med ungdomslicens. Hederspremie: 2500-1000-500-200-100 kr

Prop 4. För 3 åriga varmblodiga hästar. 2140 m voltstart. Tillägg 20 m vid vunna 2 000 kr, 40 m vid vunna 12 000 kr. 20 m gottgörelse för kusk med ungdomslicens.
Hederspremie: 1000-500-300-200-100 kr.

Prop 5. För varmblodiga hästar med högst 100.000kr, 2140 m voltstart. Tillägg 20 m vid vunna 20 000 kr, 40 m vid vunna 60 000 kr, 20 m gottgörelse för kusk med ungdomslicens. Hederspremie: 1000-500-300-200-100 kr

 Prop 6. För varmblodiga hästar med lägst 100 000 kr. 2140 m voltstart.
Obs handicaplopp*
. 20 m gottgörelse för kusk med ungdomslicens.
Hederspremie: 2500-1000-500-200-100 kr.

Prop 7. Montélopp. För alla varmblodiga hästar. 2140 m voltstart. Tillägg 20 m vid vunna 50 000 kr, 40 m vid vunna 100 000 kr, 60 m vid vunna 200.000 kr. Hederspremie: 2500-1000-500-200-100 kr.

Prop 8. Ponnylopp för kat-A**1140m voltstart. Grundtid: långsammaste anmälda hästs rekord, inte högre än 3.30. Genomsnitt på de tre senaste godkända prestationerna plus rekordet dividerat med fyra**. Hederspriser till de 5 först placerade.
OBS, vid mer än 12 anmälningar, kan loppet delas i två lopp.

Prop 9. Ponnylopp för kat-B** 1640m voltstart. Grundtid: långsammaste anmälda hästs rekord, inte högre än 2.30. Genomsnitt på de tre senaste godkända prestationerna plus rekordet dividerat med fyra**. Hederspriser till de 5 först placerade.
OBS, vid mer än 12 anmälningar, kan loppet delas i två lopp.

*Handicapen ska i handicaplopp fastställa hästarnas distanser. Hästarna ska i möjligaste mån ges lika chans med hänsyn till handicapens uppfattning om deras föregående prestationer och aktuella form, oberoende av deras rekord och startsumma. Handicapens beslut kan inte överklagas.

**Vid ponnyanmälan lämnas uppgift på de 3 senaste godkända resultaten samt rekord. OBS! Kvaltid räknas som rekord om ostartad.


                                     Välkommen!
OBS Ingen startavgift!  

dirtyscat.net