Påminner er om höstmötet i morgon torsdag 17/11. Kl 19.00
Obs, lokal är Bergsängsskola

Välkomna

styrelsen